Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
+43(0)680 33 06 132

Загальні комерційні умови (станом на 02.08.2019 р.)

Ці Загальні комерційні умови регламентують зміст і порядок виконання замовлень, розміщених замовником (далі „Замовник“) у надавача мовних послуг (далі „Виконавець“).

1. Загальні положення

1.1 Ці Загальні комерційні умови вважаються визнаними Замовником після розміщення замовлення і діють на всьому протязі ділових стосунків, а також для майбутніх угод. Комерційні умови Замовника є для Виконавця зобов'язуючими тільки в разі їх однозначного визнання Виконавцем.
1.2 Виконавець залишає за собою право в будь-який час вносити зміни в ці Загальні комерційні умови.

2. Об​​​ʼєм робіт

2.1 Виконавець надає Замовнику мовні послуги (які, зокрема, містять письмовий та усний (послідовний) переклад, управління проектами, а також планування та надання інших послуг, які є супутніми мовним послугам, або необхідних додаткових послуг.
2.2 Виконавець має право доручати виконання замовлення кваліфікованим підрядникам, проте в цьому випадку вона залишається стороною в договорі з Замовником.

3. Зобов’язання Замовника

Якщо не було узгоджено інше, то не пізніше, ніж під час розміщення замовлення, Замовник зобов'язується надати або назвати Виконавцеві наступне:
3.1 Контактну особу (контактних осіб) для надання відповідей на питання, що виникають.
3.2 Призначення замовленої роботи.
3.3 Усю необхідну інформацію і документи, складені згідно з правилами відповідної мови. Крім того, документи мають бути складені розбірливо. Якщо це потрібно для належного виконання замовлення, то необхідна інформація і документи містять передусім вже наявні переклади, глосарії, пояснення скорочень, наочний і навчальний матеріал, а також відповідні публікації, інтернет-сторінки, паралельні і довідкові тексти, причому цей перелік не є вичерпним.
3.4 Форму виконання замовленої роботи.
3.5 Спосіб написання імен і назв шрифтом тексту перекладу.
3.6 Термінологію, яка повинна використовуватися. Якщо вона не вказана безпосередньо, то Виконавець за власним розсудом приймає рішення про те, які професійні терміни використовуватимуться.

4. Зобов’язання Виконавця

4.1 Виконавець зобов'язується виконувати усі доручені їй роботи сумлінно і за кращим розумінням, а також згідно з загальними правилами, існуючими для надавачів мовних послуг, та відповідно до принципів господарності.
4.2 Виконавець зобов'язується дотримуватися узгоджених строків виконання.
4.3 Якщо не було узгоджено інше, то ніяких зобов'язань зверху цього Виконавець на себе не бере.

5. Ціни

5.1 Ціни на мовні послуги визначаються, якщо не було узгоджено інше, згідно з тарифами Виконавця, що діють для відповідного виду мовних послуг.
5.2 Фактичний розмір винагороди узгоджується під час розміщення замовлення.
5.3 Ціни не містять податку на додану вартість.

6. Сплата

6.1 Сплата має відбуватися, якщо не було узгоджено інше, після виставлення рахунка, яке відбулося після передання виконаного замовлення або надання послуги, готівкою або банківським платежем на рахунок, вказаний Виконавцем, але не пізніше, ніж через 14 днів після такого виставлення рахунка.
6.2 Виконавець зберігає за собою право вимагати передплату або сплату частинами згідно з виконаною роботою, особливо у випадку великих замовлень.
6.3 За роботу в нічний час (з 20: 00 до 06: 00) або в святкові та вихідні дні нараховується доплата в розмірі 50%, причому така доплата має бути належним чином узгоджена.
6.4 Прострочення платежу настає без нагадування чи інших умов не пізніше ніж через 15 робочих днів після виставлення рахунка. У разі прострочення платежу нараховується пеня за прострочення у встановленому законодавством розмірі (щорічно 4 % для споживачів і 9,2 % понад базову ставку для корпоративних клієнтів) плюс відповідні витрати, понесені у зв'язку з відправленням нагадувань про необхідність сплати.

7. Доставка

7.1 Якщо не узгоджено інше, то переклади надсилаються Виконавцем в електронній формі в одному екземплярі.
7.2 Терміни виконання узгоджуються під час розміщення замовлення.
7.3 Доставка вважається виконаною, коли закінчена робота відіслана Замовникові.

8. Анулювання замовлення

Після розміщення замовлення Замовник має право відкликати замовлення до його виконання тільки з поважної причини. Виконавець має в цьому випадку право на вже понесені витрати і відповідний гонорар за вже виконану роботу.

9. Відповідальність

9.1 За рукописи, оригінали і подібні документи, надані Замовником, Виконавець несе відповідальність, якщо вони не відсилаються Замовникові під час передання виконаної роботи, як депозитарій в сенсі Цивільного кодексу Австрії впродовж чотирьох тижнів після виконання замовлення. Зобов'язання страхування відсутнє.
9.2 За помилки, допущені внаслідок мовної або термінологічної неточності тексту оригіналу, Виконавець відповідальності не несе.
9.3 Замовник має право використати виконану роботу тільки з вказаною їм метою. Інакше Виконавець звільняється від належної відповідальності.
9.4 Замовник виконує відправлення виконаного замовлення способом передання даних (електронною поштою тощо) відповідно до сучасного рівня техніки. Проте з огляду на фактичні технічні властивості Виконавець не може взяти на себе гарантію або відповідальність за дефекти та порушення, що виникають при цьому (такі як порушення зобов'язань зберігати таємницю, пошкодження файлів тощо), за винятком випадків, коли Виконавцем була проявлена, як мінімум, груба необережність.
9.5 Будь-які рекламації стосовно якості послуги мають бути пред'явлені в чотиритижневий термін після надання послуги. Недоліки мають бути зафіксовані письмово, супроводжуватися достатніми поясненнями і мати документальне підтвердження.
9.6 Для усунення недоліків Замовник повинен надати Виконавцеві необхідні для цього терміни і можливості. Якщо такі Замовником не надані, то Виконавець звільняється від відповідальності за недоліки. Якщо недоліки у відповідний термін виправлені Виконавцем, то Замовник не має права на зниження ціни замовлення.
9.7 Якщо відповідний термін минув, а Виконавець не виправив недоліки своєї роботи, то Замовник має право відкликати замовлення або вимагати зниження розміру винагороди (знижку). У разі наявності несуттєвих недоліків право на відкликання замовлення або отримання знижки не надається.
9.8 Гарантійні вимоги не дають Замовникові права на повернення узгоджених платежів або компенсацію.
9.9 Стилістичні виправлення або узгодження спеціальної термінології (особливо галузевої лексики або професійної лексики, яка використовується в компанії) недоліком перекладу не вважаються.
9.10 Відтворення цифр відбувається виключно згідно з оригіналом. За конверсію цифрових значень, розмірів, валют і т. п. Виконавець відповідальності не несе.
9.11 Усі вимоги відшкодування збитку Виконавцем, якщо законом не передбачено в обов'язковому порядку інше, обмежуються розміром суми рахунку (нетто). Виключенням з цього обмеження відшкодування збитку є випадки, коли збиток нанесено внаслідок грубої халатності або навмисно. Відповідальність за впущену вигоду або непрямий збиток відсутня.
9.12 Вимоги Замовника про компенсацію шкоди можуть бути пред'явлені протягом шести місяців з моменту усвідомлення шкоди, але не пізніше ніж 12 місяців після припинення відповідного договору про надання послуг, в іншому випадку пред'явлення вимог виключається. Продовження співробітництва не призводить до подовження цього строку. Замовник повинен надати докази того, що шкода виникла з вини Виконавця.

10. Обробка даних

Будь-яка обробка даних відбувається згідно з Регламентом ЄС про захист персональних даних (DSGVO). З метою виконання вимог податкового права, підприємницького права (в т. ч. бухгалтерського обліку) й договірного права (в т. ч. виконання замовлень та встановлення ділових відносин), а також з метою правового захисту Виконавець може обробляти персональні дані. Замовник дає однозначну згоду на обробку персональних даних Виконавцем. Особи, персональні дані яких обробляються Виконавцем, мають наступні права: право на інформацію, право на виправлення, знищення або обмеження обробки їхніх персональних даних, а також право на подання скарги до органу з нагляду за виконанням законодавства про захист персональних даних [www.dsb.gv.at]. Для здійснення Ваших прав просимо звертатися до відповідальної особи Анни Кошелець по електронній пошті Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. або за адресою Ханс Сцеттель-Штрассе 8, 2525 Гюнзельсдорф. Персональні дані, які обробляються з метою виконання вимог податкового або підприємницького права, будуть знищені через сім років після закінчення відповідного календарного року. Персональні дані, які обробляються з метою виконання вимог договірного права, будуть знищені через три роки, за винятком випадків, коли вони необхідні для пред'явлення, реалізації або захисту правових претензій.

11. Форс-мажор

У випадку виникнення обставин непереборної сили сторони, по можливості, зобов'язані негайно повідомити одна одну про це. Обставини непереборної сили надають право як Замовникові, так і Виконавцеві на анулювання замовлення. Виконавець має в цьому випадку право на відшкодування вже понесених витрат і відповідну винагороду за вже виконану роботу.

12. Застереження про право власності

Якщо не біло узгоджено інше, то до повної сплати всіх вимог надана виконана робота є власністю Виконавця. До тих пір Замовник не має права використати цю виконану роботу. Що стосується перекладів, Виконавець зберігає за собою авторські права на переклад. У разі будь-якого копіювання перекладу Виконавець має право на ліцензійну винагороду в розмірі, зазвичай прийнятому в таких випадках.

13. Обов'язок збереження таємниці

13.1 Виконавець зобов'язана зберігати таємницю. Будь-яка інформація, що надається при виконанні замовлення, повинна триматися в таємниці і не може використовуватися для отримання вигоди.
13.2 Виконавець не несе взятого на себе обов'язку збереження таємниці в стосунках з залученими нею субпідрядниками. Проте вона повинна покласти на них свій обов'язок збереження таємниці.
13.3 На термін зберігання документів, наданих Виконавцеві, Виконавець зобов'язується зберігати ці документи так, щоб сторонні особи не мали до них доступу, обов'язок збереження таємниці не був порушений, а документи не могли б використовуватися неправомірно.

14. Клієнтська база

Після надання послуги Виконавець має право, якщо не було узгоджено інше, внести назву компанії та вебсайт Замовника, інформація про які під час надання послуги була загальнодоступною, до своєї клієнтської бази (як відображуваної на веб-сайті, так і не відображуваної на ньому).

15. Положення про дійсність угоди в разі недійсної однієї з її статей

Недійсність окремих положень цих Умов не впливає на дійсність інших положень. Якщо одна стаття є або стає недійсною або нездійсненною, то обидві сторони зобов'язуються замінити її юридично допустимою, дійсною і здійсненною статтею, яка найближче відповідає економічному сенсу положення, що підлягає заміні.

16. Гарантія відшкодування збитку і захисту від можливих претензій

Замовник заявляє, що має дозвіл на розміщення замовлення на переклад чи, відповідно, переробку відповідного тексту. Замовник гарантує Виконавцеві відшкодування збитку і захищає його від будь-яких претензій третіх осіб, що виникають у разі відсутності належних прав на замовлення перекладу.

17. Підсудність

Місцем виконання усіх договірних стосунків, які регулюються цими Умовами, є місце господарської діяльності Виконавця (ярмаркова комуна Гюнзельсдорф, Нижня Австрія). При цьому діє австрійське матеріальне право. Мовою договору є німецька.

18. Письмова форма

Усі зміни та доповнення до цих Загальних комерційних умов та інших угод між Замовником та Виконавцем повинні узгоджуватися в письмовій формі.

19. Переклади

Текст оригіналу цих Загальних комерційних умов був складений німецькою мовою і пізніше перекладений на англійську, російську і українську мови. При цьому для тлумачення положень діє німецька оригінальна версія.